Kraamzorg en kraamtijd

Professionele kraamzorg door Birth & Baby maakt hét verschil! Zwanger zijn, dat is niet zomaar iets. Wanneer je zwanger bent komt er veel op je af. Er moet ook van alles geregeld worden, waaronder kraamzorg. Wij hebben doula’s en kraamverzorgenden in ons team. Samen voor de beste start! Professionele kraamzorg voor het hele gezin. Eén gezicht, wel zo persoonlijk. Wij zetten alles op alles om jullie een fijne kraamweek te bezorgen.

Gebaseerd op Rudolf Steiner
Natuurlijke kraamzorg is gebaseerd op de visie van Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie (mens en wijsheid). In het kort: innerlijke ontwikkeling, gericht op het versterken van je bewustzijn. Een mooie basis van waaruit natuurlijke kraamzorg is ontstaan. Ofwel een andere manier van kraamzorg. Afwisseling tussen rust en inspanning, leefwijze, kleding en voeding, zomaar een paar voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen. Aanraking én geborgenheid.

Taken kraamverzorgende
De taken van een kraamverzorgende zijn moeilijk onder één noemer te vangen. Het gaat (veel) verder dan alleen huishoudelijke taken. Verzorging van moeder en kind is prioriteit nummer één. Daar gaat dan ook veel tijd inzitten. Ook geven wij advies over babyvoeding. Borstvoeding in het bijzonder.

Kraamzorg door Birth & Baby

  • Verzorging van moeder en kind
  • Advies over babyvoeding. Borstvoeding in het bijzonder
  • Het vroegtijdig signaleren van zaken rondom de gezondheid van moeder en kind. Wij weten hier tijdig op te anticiperen!
  • Basis huishoudelijke taken (hangt samen met de verzorging van moeder en kind)
  • Jouw steun en toeverlaat gedurende de kraamtijd. Klaar voor de (beste) start? Gewoon, onbezorgd

Stapsgewijs

 • 10 - 16 weken zwanger

  Meld je aan voor doula of kraamzorg. Je ontvangt een bevestiging per mail. Later inschrijven? Geen probleem

 • Week na inschrijving

  Je ontvangt onze kraamzorgovereenkomst. Houd je mail en/ of postbus in de gaten.

 • 14-32 weken zwanger

  Bij je kraamverzorgster kun je voor tips terecht over je zwangerschap of bijvoorbeeld zwangerschapscursussen.

 • 32 - 34 weken zwanger

  We plannen de intake samen met de kraamverzorgster die bij je kraamweek zal zijn.

 • Tijdens de bevalling

  Wij bieden eveneens professionele kraamzorg tijdens de bevalling (partusassistentie). Zie hieronder onze pakket extra opties.

 • Na de bevalling

  De kraamweek gaat van start. Kies de gewenste kraamzorg, natuurlijk óf regulier.

 • Na de kraamzorg

  Na de kraamzorg zit het er in principe op, mits je extra ondersteuning nodig hebt. Bekijk onze pakketten.

 • Vroegtijdige inzet kraamverzorgende

  Bij zowel een thuisbevalling als een bevalling op de open verloskamer bestaat er de mogelijkheid om Vroegtijdige Inzet Partus Ondersteuning te verlenen. Dit doen wij onder de noemer doula. In overleg zijn wij al tijdens de ontsluitingsfase oproepbaar. Bij de eerste weeën staan wij paraat. Wij hebben professionele doula’s én kraamverzorgende, sommige met de opleidingen Hypnobirthing, docentenopleiding en kraamzorg op zak. Birth & Baby ondersteunt je op een professionele wijze. En neemt jouw wensen als uitgangspunt!

In principe wordt kraamzorg vanuit de basisverzekering vergoed. Er geldt wél een wettelijke eigen bijdrage. Tip: neem contact op met je verzekeraar. Indien je aanvullend verzekerd bent, kan het zijn dat je verzekeraar een deel of zelfs de gehele eigen bijdrage vergoedt. Ik heb een overeenkomst met alle zorgverzekeraars afgesloten.